Terapia logopedyczna – jakie wykorzystuje się metody?

Terapia logopedyczna – jakie wykorzystuje się metody?

Twoje dziecko ma problem z wymową trudnych słów? Chcesz zadbać o poprawny rozwój swojej pociechy? W takim razie skorzystaj z terapii logopedycznej. Zajęcia tego typu są celowym procesem, który nastawiony jest na oddziaływanie ukierunkowanych zakłóceń występujących w komunikacji. Po terapii logopedycznej następuje usunięcie zaburzeń mowy lub jej przywrócenie w sytuacji, gdy dziecko ją utraciło. Tak wielkie rezultaty są jednak możliwe, dzięki zastosowaniu szeregu metod. Więcej o nich przeczytasz w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Ćwiczenia ortofoniczne – wstępne

Wstępne ćwiczenia mają na celu udoskonalenie mechanizmów mowy. W ramach ćwiczeń ortofonicznych możemy wyróżnić ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i logarytmiczne. Oddechowe ćwiczenia są podstawą we wszystkich terapiach, które są zorientowane na sukces. Ich zadaniem jest zwiększenie pojemności płuc, a także nauczenie dziecka jak ekonomicznie wydatkować powietrze w płucach. Drugi typ to ćwiczenia fonacyjne, których celem jest kierowanie własnym głosem. 

Ostatnia grupa ćwiczeń, czyli logarytmicznych mają charakter muzyczno-ruchowo-słowny. W rezultacie kształcą ruchy ciała dziecka i pośredni wpływają na ruchy narządów mowy i kreują poczucie rytmu. Jak widać, logopedzi stosują wiele ćwiczeń w ramach wstępnego etapu terapii. Cała wiedza jest nabywana w trakcie nauczania. Zapewnienia jest ona na kierunku logopedia studia podyplomowe. Poznań jest przykładem miasta, w którym uczelnie oferują ukończenie takich studiów podyplomowych. 

Ćwiczenia artykulacyjne

Ściśle są związane z procesem mówienia. Dzięki ćwiczeniom artykulacyjnym dzieci utrwalają oprawą wymowę głosek. Wspomniana artykulacja jest determinowana za pomocą warg, języka, zębów, a nawet żuchwy. Ćwiczenia te kompleksowo angażują poszczególne części ciała, aby maksymalnie poprawić wymowę słów. W ramach tych ćwiczeń stosuje się metodę, która pozwala wyjaśnić pacjentowi, jak usytuować narządy mowa. Przykładowo dziecko uczy się, że przy głosce należy unieść język do góry. 

Powrót na górę